referun.com/n/algoritm-raspoznavaniya-vypolnimosti-formul-logiki-vetvyaschegosya-vremeni-i-ego-primenenie

content coming soon