referun.com/n/dinamika-populyatsiy-i-prognoz-razvitiya-tley-na-bahchevyh-kulturah-v-levoberezhnoy-lesostepi-ukrainy

content coming soon