referun.com/n/dizyunktivnoe-svoystvo-i-kanonicheskie-formuly-v-klasse-rasshireniy-minimalnoy-logiki

content coming soon