referun.com/n/slozhnost-propozitsionalnyh-logik-s-konechnym-chislom-peremennyh

content coming soon