referun.com/n/tochechnye-i-intervalnye-semantiki-dlya-modalnyh-i-vremennyh-sistem

content coming soon